IVEK

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustva ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas üle Eesti ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles. Alustava ettevõtja baaskoolitust korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja selle ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Miks tasub osaleda?

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudelvalmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.

Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Sihtgrupp:

Ettevõtlusest huvitatud eraisik, hiljaaegu alustanud ettevõtja.

Koolituse kestus: 

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (kokku 56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse 4 erinevat moodulit.

Toimumiskoht:

kohapeal Jõhvis või Narvas või ONLINE veebikeskkonnas ZOOM

Gruppi suurus:

Koolitusgrupi suurus on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 20 osalejat.

Kuidas õpetatakse?

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Osalemine: 

Koolitusel osalemine maksab alates 25€ ja  oleneb koolituse formaadist:

75€, kui koolitus toimub kontaktõppena

25€, kui koolitus toimub veebis.

Koolitus on ülesehitatud neljast temaatilisest moodulist (kokku 8 koolituspäeva), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid

Koolituse moodulid ja teemad:

I moodul:

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes
2 õppepäeva
 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul:

Turundus ja müük
2 õppepäeva
 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul:

Finantsjuhtimine ja -planeerimine
2 õppepäeva
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

Äriplaanide kaitsmise esitlused
1 õppepäev
/Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.

Tunnitus

Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.

Ida-Viru ettevõtluskeskuse alustava ettevõtja baaskoolituste ajakava

2022. aastal toimuvad alustavate ettevõtjatele baaskoolitused järgmiselt:

SÜGIS 2022

GRUPP

AEG

KOHT

KONTAKT

HIND

REGISTREERU

3 GRUPP

vene

20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11

kokku 8 päeva

õppetöö 09:30-17.00

Narvas,

auditoorne

Anton Pratkunas

anton.pratkunas@ivek.ee

(+372) 529 1620

 75 €*

alates

august 2022

4 GRUPP

eesti

21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11

kokku 8 päeva

õppetöö 09:30-17.00

ONLINE

Kersti Liiva

kersti.liiva@ivek.ee

(+372) 515 8929

25 €*

alates

august 2022

*Koolitusel osalemine maksab alates 25€ ja  oleneb koolituse formaadist: 75€, kui koolitus toimub kontaktõppena ja 25€, kui koolitus toimub veebis.

KEVAD 2022

GRUPP

AEG

KOHT

KONTAKT

HIND

REGISTREERU

1 GRUPP

vene

22.03, 25.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 03.05, 10.05

kokku 8 päeva

õppetöö 09:30-17.00

Narvas,

auditoorne

Anton Pratkunas

anton.pratkunas@ivek.ee

(+372) 529 1620

 75 €*

koolitus on lõppenud

2 GRUPP

eesti

20.04, 27.04, 04.05, 11.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06

kokku 8 päeva

õppetöö 09:30-17.00

ONLINE

Kersti Liiva

kersti.liiva@ivek.ee

(+372) 515 8929

25 €*

koolitus on lõppenud

*Koolitusel osalemine maksab alates 25€ ja  oleneb koolituse formaadist: 75€, kui koolitus toimub kontaktõppena ja 25€, kui koolitus toimub veebis.

*Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu.

Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust.

IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESUSE ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSE KOOLITAJAD

Angela Melikhova

Jana Gaškova

Ron Luvitsuk

Viktoria Anushkina

Lauri Jalonen

IDA-VIRU ETTEVÕTLUSKESUSE ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSE KOORDINAATORID

Kersti Liiva

Anton Pratkunas