IVEK

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Rahastusvõimalused

Narva linna ettevõtlustoetus 2022

Eesmärk:

Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine.

Sihtgrupp:
Narva väikeettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on Äriregistris registreeritud Narva linna haldusterritooriumil asuvale aadressile,
  • mitte varem kui 36 kuud enne taotluse esitamist ja
  • mille aastakäive ja/või bilansi kogumaht ei ületa 80 000 eurot, vastab korra tingimustele ja esitab taotluse Arenduse ja Ökonoomika Ametile toetuse saamiseks.
Toetuse suurus:
Narva 2022 linnaeelarves on ettenähtud alustavate ettevõtjate toetamiseks 50 000 eurot.
Toetuse ülemmääraks on 50% Arenduse ja Ökonoomika Ametisse esitatava projekti kogusummast, kuid mitte rohkem kui 6 000 eurot.
Tähtajad:

Taotlusvoor avatakse 25. juulil 2022. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. augustil 2022.

Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi vajalike lisadokumentidega Arenduse ja Ökonoomika Ametisse elektrooniliselt e-posti aadressile  areng@narva.ee
Olulised dokumendid
Taotlus ja taotlusele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud ettevõtja, seadusliku esindaja või volitatud esindaja poolt.
Ettevõtlustoetuse andmise kord
+ Ettevõtlustoetuse taotluse vorm (lisa 1);
+ Äriplaani koostamise juhend (lisa 2);
+ Finantsprognooside vorm (lisa 3);
+ Logo (lisa 4);
+ Nõusoleku vorm käenduse andmiseks (lisa 5);
+ Kasutatud seadmete deklaratsiooni vorm (lisa 6);
+ Finantseerimise lepingu vorm (lisa 7);
+ Lõpparuande vorm (lisa 8).Ettevõtlustoetuse andmise korra tekst ja vormid 👉 https://bit.ly/VormEst
Lisa info:
Viktoria Kaju
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
viktoria.kaju@narva.ee
359 9083

Starditoetus

Sihtgrupp: alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.

Starditoetuse abil toetatakse arengupotentsiaaliga alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu edendatakse piirkondlikku ettevõtlust.

Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv ja saavutada kolmandal tegutsemisaastal käibeks 80 000 eurot.

Toetuse tingimustega saab täpsemalt tutvuda RTK kodulehel.

Lisainfot toetuste kohta ja abi äriplaani või taotluse koostamisel saad tasuta konsultatsioonil:

Kersti Liiva

Anton Pratkunas